Lietuvos žirginio sporto federacija

Raitelio licencijos užsakymo forma

LŽSF Konkūrinio jojimo mėgėjo statuso apibrėžimas (2018 03 26)

FEI konkūrinio jojimo taisyklės (2019 01 01)

FEI dailiojo jojimo taisyklės (2019 01 01)

FEI trikovės jojimo taisyklės (2019 01 01)

FEI ištvermės jojimo taisyklės (2019 01 01)

FEI važiavimo kinkiniais taisyklės (2019 01 01)

Rinkdamasis licencijos tipą, raitelis tuo pačiu patvirtina, kad yra susipažinęs su LŽSF ir FEI taisyklėmis ir nuostatais, apibrėžiančiais raitelių amžiaus ribas ir galimybes dalyvauti įvairių grupių varžybose. Rinkdamasis bet kurios Mėgėjų grupės licencijos tipą, raitelis tuo pačiu patvirtina, kad yra susipažinęs su Mėgėjo statuso apibrėžimu, ir atitinka šiam raitelio tipui keliamus reikalavimus. Kitu atveju, raitelis supranta, kad už melagingos informacijos pateikimą gali būti sustabdyta jo galimybė dalyvauti varžybose.