Lietuvos žirginio sporto federacija

2018-06-12

PROGRAMA (Atnaujinta 2018 06 10)

SCHEDULE (Updated 2018 06 10)

PARAIŠKOS FORMA (Atnaujinta 2018 06 10)

ENTRY FORM (Updated 2018 06 10)

Dėmesio! Gardo kaina žemaitukų veislės žirgams - 0 eurų. Gardai bus suteikiami pirmiesiems 15-ai žirgų, kurių raiteliai atsiųs paraiškas dalyvauti varžybose. 

Raitelių, dalyvaujančių Poni klasės žirgų užskaitoje žemaitukų veislės žirgais, rezultatas bus užskaitomas ir Poni klasės žirgų ir žemaitukų veislės žirgų užskaitoje, kadangi maršrutas ir jo techninės savybės keičiamos nebus.

LŽSF licencijos neprivalomos žirgams, kurie dalyvauja TIK žemaitukų veislės žirgų konkūruose.

2018-05-27

Lietuvos žirginio sporto bendruomenę paliko Vilgelmas Grūdė...

Nuoširdžiai užjaučiame V. Grūdės šeimą ir artimuosius.

Velionis bus pašarvotas gegužės 28 d., (pirmadienį), 13:00 val., Ariogalos g. 13, Josvainiuose. Laidotuvės įvyks gegužės 29 d. (antradienį), 14:00 val.