Lietuvos žirginio sporto federacija

VMVT rekomendacijos dėl EHV-1

2021-03-23

Vadovaujantis Valstybinės Maisto ir Veterinarijos Tarnybos rekomendacijomis, kurios nedraudžia vykdyti varžybų mūsų šalyje Lietuvos žirginio sporto federacija teikia rekomendacijas vykdomoms varžyboms:

• Įtraukti į varžybų programą sąlygą, jog žirgai dalyvaujantys varžybose negali būti atvykę iš užsienio šalių į arklides iš kurių dalyviai vyksta į varžybas, taip pat kiti žirgai negali būti judėję ne mažiau 14 dienų, įskaitant varžybas, veterinarijos klinikas, įsigijimą ir t.t.

• Varžybų metu atvykusiems žirgams siūloma matuoti temperatūra ir skiriamas didelis dėmesys žirgų sveikatos stebėjimui.

• Esant galimybei užtikrinti atstumus tarp skirtingų komandų žirgų.

Saugokite savo žirgus, venkite nebūtino arklių transportavimo, nesukelkite papildomų stresinių situacijų, kurios gali susilpninti jų imunitetą.

Vadovaujantis LŽSF varžybų kalendoriumi artėjančios nacionalinės varžybos planuojamos vykdyti.

Pasikeitus situacijai Jus informuosime.