Lietuvos žirginio sporto federacija

2018 04 06-08 Lietuvos žiemos konkūrų čempionatas (S.k. "Audruvis")

2018-04-09

REZULTATAI

STARTO PROTOKOLAI

PROGRAMA ir NUOSTATAI (Atnaujinta 2018 04 04)

PARAIŠKOS FORMA

PARAIŠKOS FORMA GARDAMS

SCHEDULE (Updated 2018 04 04)

ENTRY FORM

ENTRY FORM FOR BOXES

LŽSF Konkūrų komiteto siūlymu ir LŽSF Valdybos pritarimu, Mėgėjų III gr. užskaita nebus vykdoma.