Lietuvos žirginio sporto federacija

2017 10 07 Nemuno žirgyno taurė (Šilgaliai, Pagėgių sav.)

2017-10-02

Dėmesio, dėl mažo dalyvių skaičiaus, varžybos yra atšaukiamos ir vykdomos nebus.

PROGRAMA

PARAIŠKOS FORMA

SKELBIMAS