Lietuvos žirginio sporto federacija

Važiavimas kinkiniais

FEI Važiavimo kinkiniais taisyklės (2020 m.)

Važiavimo kinkiniais teisėjų sąrašas

Nacionalinių varžybų paraiškos forma
Tarptautinių varžybų paraiškos forma

VAŽIAVIMAS KINKINIAIS

Važiavimas kinkiniais - tai viena iš FEI (Tarptautinės žirginio sporto federacijos) oficialiai pripažįstamų žirginio sporto šakų. Lietuvoje, kalbant apie lenktynes į vėžimėlius pakinkytais žirgais, dažniausiai galvojama apie Sartus ir kitas vietas, kuriose vykdomos ristūnų žirgų lenktynės. Tuo tarpu FEI nuostatuose ir taisyklėse aprašytos trijų dalių varžybos, kuriose varžosi keturratės karietos, kinkytos vienu, dviem ar keturiais žirgais. Pirmoji varžybų dalis paprastai bųna maniežinis važiavimas - kai ekipažai aikštėje atlieka skirtingo sudėtingumo figūras, žirgams judant įvairiais aliūrais. Vertinamas žirgų judesių tikslumas, elastingumas, judėjimo impulsyvumas, figūrų tikslumas, paties ekipažo išvaizda. Antroji diena skiriama krosui arba, kitaip tariant, maratonui. Jo metu ekipažai įvairiais aliūrais turi įveikti nuo trijų iki penkių atkarpų, kurių bendras ilgis gali siekti 24 kilometrus. Pakutinėje atkarpoje būna įrengtos mažiausiai penkios kliūtys, kuriose ekipažas nustatyta tvarka privalo įveikti keletą "vartų", kurie gali būti sudaryti tiek iš dirbtinių elementų (pvz. paprastų stulpų), arba suformuoti panaudojant natūralų reljefą, natūralius vandens telkinius. Trečią dieną varžybos baigiamos manevravimo tarp žymeklių rungtimi, kurios metu svarbiausia, jų nekliudžius, kuo greičiau ir tiksliau baigti distanciją. 

    

Lietuvoje šios varžybos buvo pradėtos vykdyti vos ne vėliausiai iš visų žirginio sporto šakų. 1989 m. Vilniaus žirgyno atstovai Almutis Raila ir Sergejus Feoktistovas stažavosi Vengrijoje, kur gavo pirmąsias žinias apie šią žirginio sporto šaką ir dalyvavo varžybose.

1997 m. grupelė entuziastų, prie jau minėtų asmenų aktyviai prisijungus Virginijui Baltrušaičiui, Jonui Germanavičiui, Jonui Užšilaičiui, Arūnui Jurgaičiui ir kt., suorganizavo pirmąsias neoficialias važiavimo kinkiniais varžybas. 1998 metais jau įvyko ketverios šios disciplinos varžybos.
1999 metais Lietuvos žirginio sporto sąjungoje buvo nuspręsta įkurti važiavimo kinkiniais komitetą. Komiteto pirmininku išrinktas Gediminas Kuprevičius. Tais pačiais metais įvyko pirmasis oficialus važiavimo kinkiniais Lietuvos čempionatas.

Vienkinkių ekipažo klasėje čempionate tapo Elena Railienė su padėjėju Jonu Užšilaičiu, važiavusi karieta kinkytu žirgu Baronu. Dvikinkių ekipažų klasėje, žirgai Šaltis ir Sopranas atvežė į pergalę Almutį Railą su padėjėju Valerijumi Azarovu. Teisėjavo Sergejus Feoktistovas ir Arūnas Jurgaitis.

1999 metų rudenį Lietuvos komanda, pirmą kartą Lietuvos žirginio sporto istorijoje, sėkmingai dalyvavo tarptautinėse važiavimo kinkiniais varžybose Lenkijoje.

2000 ir 2001 m. Lietuvos čempionais tapo Kristina Germanavičienė, Virginijus Baltrušaitis, Almutis Raila. 

Nuo 2017 m. pirmasis ir šiuo metu vienintelis Lietuvos atstovas, turintis FEI2* tarptautinę važiavimo kinkiniais teisėjo kategoriją, yra Gediminas Kuprevičius.

2018 m. Lietuvą Pasaulio važiavimo kinkiniais vienkinkių kategorijoje atstovavo Almutis Raila su žirgu Windows. Taip pat FEI Pasauliniame reitinge šis ekipažas 2018 m. užėmė aukštą 6-ąją vietą.