Lietuvos žirginio sporto federacija

Nariai

Lietuvos žirginio sporto federacijos nariais gali būti teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotos sporto organizacijos (bet kokios teisinės formos juridiniai asmenys, jų padaliniai ir kiti asmenys ar bendrijos, atitinkančios sporto organizacijos požymius, numatytus teisės aktuose), kurios Lietuvoje plėtoja žirginį sportą, pripažįsta Lietuvos žirginio sporto federacijos Įstatus, raštu yra pareiškusios norą stoti į LŽSF, atitinka šiuose Įstatuose numatytus narystės kriterijus. 

Juridiniai asmenys, užpildę laisvos formos prašymą įstoti į LŽSF narius (ir gavę LŽSF Valdybos sutikimą), turi apmokėti 145 eurų stojamąjį ir 145 eurų metinį mokestį. Kiekvienų kalendorinių metų pradžioje LŽSF narys elektroniniu paštu gauna mokėjimo nurodymą, kuriuo yra raginamas susimokėti 145 eurų metinį LŽSF nario mokestį. Neapmokėjus LŽSF nario mokesčio, juridinis asmuo LŽSF Valdybos priimtu nutarimu gali būti pašalintas iš LŽSF narių.

Lietuvos žirginio sporto federacijos nariai:

             
SPORTO KLUBAS "CIVINSKŲ ŽIRGAI"
Adresas: Raudondvario k., Vilniaus r.
Direktorius: Vincas Civinskas Jaunesnysis
Telefonas: +370 699 68404
E-paštas: civinskasvincas@gmail.com
http://www.civinskuzirgai.lt
             
KAUNO PLAUKIMO MOKYKLA
Vadovas: Romualdas Jakutis
Adresas: Demokratų g. 34, Kaunas
Telefonas: +370 362 091
E-paštas: alepikturniene@yahoo.com
      
SPORTO KLUBAS "HABITAS"  
Adresas: Ukmergės g. 19, 55101 Jonava
Direktorius Erlandas Mikėnas
Telefonas: +370 699 85 360
E-paštas: erlandas@vedauta.lt
VšĮ "HOBBY HORSE"
Adresas: Fabijoniškių g. 2-37, Vilnius
Direktorius: Vaidotas Zapolskis
Telefonas: +370 612 04410
E-paštas: v.zapolskis@hobbyhorse.lt
      
PARINGUVIO ŪKIS
Vadovas: Zenonas Dominauskas
Adresas: Voveriškių k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r.
Telefonas: +370 698 81924
E-paštas: info@paringuvioukis.lt
http://www.paringuvioukis.lt
             
SPORTO KLUBAS "MIRAŽAS"
Adresas: Žačių k., Šiaulių r.
Prezidentas: Andrius Udelcovas
Telefonas: +370 698 27 525
E-paštas: gediminas.gutkauskas@gmail.com
http://www.horse-g.lt
               
VšĮ "NACIONALINIS VAŽIAVIMO KINKINIAIS CENTRAS"
Adresas: Žirgyno g. 3, Bendorių k., Vilniaus r. 
Direktorius: Almutis Raila
Telefonas: +370 687 80160
E-paštas: almutisr@gmail.com
          
VšĮ JOJIMO MOKYKLA "LYDERIS"
Adresas: Tyzenhauzų g. 10-39, Vilnius 
Direktorius: Albertas Šmitas
Telefonas: +370 622 15946
E-paštas: smitasalbertas@gmail.com
 
ŽIRGINIO SPORTO KLUBAS "NAUJADVARIO ŽIRGAI"
Adresas: Javariškių k., Trakų r.
Prezidentas: Gintautas Mateika
Telefonas: 8 612 99096
E-paštas: ugnemateikaite@yahoo.com
            
UAB "LIETUVOS ŽIRGYNAS"
Adresas: Žirgų g. 2, Riešės k., Vilniaus r. sav., LT-14265
Vadovas: Andrius Bielinis
Telefonas: +370 90 05757
E-paštas: info@lietuvoszirgynas.lt
http://www.vilniauszirgynas.lt

"ŽIRGINIO SPORTO ASOCIACIJA"
Adresas: Pašvinių k., Bubių sen., Šiaulių r., sa., LT-80228
Vadovas: Gintaras Oliškevičius
Telefonas: +370 650 29650

E-paštas: gintas.enduro@gmail.com


SPORTO KLUBAS "PRIEKULĖS ŽIRGAI"
Adresas: II Stragnų k., Klaipėdos r. 
Vadovas: Vanda Klimovienė
Telefonas: +370 611 31 458
E-paštas: klimoviene@gmail.com
         
VšĮ "CONVIVO LAISVALAIKIO CENTRAS"
Adresas:Gelžkeliuko g.78, Girininkų II k., Alšėnų sen., Kauno r.
Vadovas: Kristina Paulauskienė
Telefonas: +370 868 19 633
E-paštas: kristina@convivo.lt
 
LAZDIJŲ SPORTO CENTRAS
Adresas: Dzūkų g. 4, Lazdijai
Direktorius: Anatolijus Mikutovskis
Telefonas: 8318 51 998
E-paštas: sportas@lazdijai.lt
www.lazdijai.lt
 

            
VšĮ "Hippo Plius"
Adresas: Dvaro g.1, korpusas 6, Buvydiškės, Vilniaus r.
Vadovas: Justina Vanagaitė
Telefonas: +370 622 22 626
E-paštas: justevanagaite@gmail.com
www.vjk.lt
                            
UAB "ŽIRGŲ PASAULIS"
Adresas: Tuputiškių g. 42, Vilnius
Direktorius: Sandra Sysojeva
Telefonas: +370 686 65 598
E-paštas: sandra.sysojeva@gmail.com                                    
 
ŽIRGINIO SPORTO KLUBAS
Adresas: Marvelės g. 201, Kaunas
Vadovas: Antanas Civinskas
Telefonas: +370 687 80 944
E-paštas: chironas@yahoo.com
         
SPORTO KLUBAS "BARTAS"
Adresas: Pūstelninkų k. 1, Dūkštų sen., Vilniaus r.
Vadovas: Viktorija Navickaitė
Telefonas: +370 686 14 845
E-paštas: bartasvi@gmail.com
                    
    
VšĮ "ZIGMANTO ŠARKOS ŽIRGINIO SPORTO KLUBAS"
Adresas: Rasos g. 24, Būdviečio I k. Prienų r.
Vadovas: Lina Šarkienė
Telefonas: +370 699 66 009
E-paštas: sarkaclub@gmail.com
                                           
GEDIMINO GUTKAUSKO ŪKIS
Adresas: Žačių k., Meškuičių sen., Šiaulių r.
Vadovas: Gediminas Gutkauskas                              
Telefonas: +370 698 27 525
E-paštas: gediminas.gutkauskas@gmail.com
 
ŽEMAITUKŲ ARKLIŲ AUGINTOJŲ ASOCIACIJA
Adresas: R. Žebenkos g. 12, 82317, Baisogala, Radviliškio r.
Vadovas: Rūta Šveistienė
Telefonas: +370 612 14 095
E-paštas: zemaituku.asociacija@gmail.com                                            
 
ANDRIAUS PETROVO ŪKIS
Adresas: Kiemelių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r.
Vadovas: Andrius Petrovas
Telefonas: +370 687 13 532
E-paštas: info@sporthorses.lt
www.sporthorses.lt
       
JOJIMO KLUBAS "KURTUVA"
Adresas: Girnikų k.3, Šiaulių r.
Vadovas: Irma Jazdauskaitė
Telefonas:+370 686 85 822
E-paštas: kurtuva3@gmail.com
 
UAB "ASEKTAS"
Adresas: Rūdės g. 9, Šiauliai
Direktorius: Raimonda Gutkauskienė
Telefonas: +370 698 79 544
E-paštas: hotel@turne.lt 
             
LIETUVOS ARKLIŲ AUGINTOJŲ ASOCIACIJA
Adresas: Žirgyno g. 3, Bendorių k., Vilniaus r.
Prezidentas: Almutis Raila
Telefonas: +370 687 80 160
E-paštas: laaa.valdyba@gmail.com
 
ASOCIACIJA "JUSAIČIŲ ŽIRGAI"
Adresas: Šiaulių r., Bubių sen., Jusaičių km.
Direktorius: Rimas Bajorinas
Telefonas: +370 698 04 164
E-paštas: juszirgai@gmail.com
 
ANYKŠČIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS
Adresas: Liudiškių g. 18, Anykščiai
Vadovas: Arvydas Krikščiūnas
Telefonas: +3706 8611623
E-paštas: info@akksc.lt
     
SPORTO KLUBAS "MUSTANGAS"
Adresas: Šalčininkų r., Kačėnų k., Jašiūnų sen.
Direktorius: Gražvydas Dzindzileta
Telefonas: +370 614 66 188
E-paštas: g.dzindzileta@gmail.com 
            
VšĮ "VISUOMENĖS HARMONIZAVIMO PARKAS"
Adresas: Saulės Vaikų g. 18, Vazgaikiemis, Prienų r.
Žirgyno direktorė: Mantė Malinauskienė
Telefonas: +370 650 98 012
E-paštas: info@harmonypark.lt 
 
BALTIJOS HANOVERIŲ VEISLĖS ŽIRGŲ AUGINTOJŲ ASOCIACIJA
Adresas: Ziniūnų k., Joniškio r.
Prezidentas: Audronė Petraitienė
Telefonas: +370 698 77 792
E-paštas: petraitiene.audrone@gmail.com
 
SPORTO KLUBAS "AUDRUVIS"
Adresas: Ziniūnų k., Joniškio r.
Direktorius: Audronė Petraitienė
Telefonas: +370 698 77 792
E-paštas: info@horseaudruvis.lt
 
JOJIMO SPORTO KLUBAS "BUTRIMONYS"
Adresas: Žirgyno g. 26, Trakininkų k., Alytaus r.
Vadovas: Petras Bočkus
Telefonas: +370 699 27 998
E-paštas: petras.bockus@gmail.com
 
NSO SPORT HORSES
Adresas: Metelių g. 17, Seirijai, Lazdijų r.
Vadovas: Nerijus Šipaila
Telefonas: +370 678 64 175
E-paštas: nsosporthorses@gmail.com
 
SPORTO KLUBAS "DG sporthorse"
Adresas: Paupariai 5, Gruzdžių sen, Šiaulių r.
Vadovas: Danielius Gutkauskas
Telefonas: +370 611 52 254
E-paštas: dgsporthorses@gmail.com
 
ASOCIACIJA "ŽIRGIJA"
Adresas: Pašvinių 15, Pašvinių km., Bubių sen., Šiaulių r.
Vadovas: Vytautas Martinavičius
Telefonas: +370 686 12 479
E-paštas: finejusdang@gmail.com
 
VŠĮ "RODEO KLUBAS MARVELĖS ŽIRGYNAS"
Adresas: Marvelės g. 199, Kaunas
Vadovas: Bartas Pocius
Telefonas: +370 615 57 777
E-paštas: bartas.pocius@gmail.com
 
Všį ,,IDGI SPORT“
Adresas: Kalvarijų g. 135, Vilnius
Vadovas: Asta Rimkevičienė
Telefonas: +370 671 50 200
E-paštas: idgisportsteam@gmail.com
 
VšĮ "ŠIŪPARIŲ ŽIRGAI"
Adresas: Agluonos g. 50, Šiūparių k., Klaipėdos r.
Vadovas: Saulius Baniulis
Telefonas: +370 654 80 808
E-paštas: baniuliusodyba@gmail.com
 
Sporto klubas "Topolis"
Adresas: Dygulio g. 11, Kalnėnų k., LT-88436 Telšių r.
Vadovas: Saulius Lečkauskas
Telefonas: +370 630 16 509
E-paštas: jojimocentras.topolis@gmail.com
 
Jojimo sporto klubas "Zigmo žirgai"
Adresas: Ąžuolų g. 10-2, Palanga
Vadovas: Tadas Šeškas
Telefonas: +370 679 41 571
E-paštas: laurazabu1@gmail.com
 
VšĮ "Dzūkijos žirgai" 
Adresas: Šiltnamių g. 11-30, Druskininkai
Vadovas: Agnė Žūkaitė
Telefonas: +370 695 89 005
E-paštas: dzukijoszirgai@gmail.com
 
Sporto klubas "Širvintų žirgai"
Adresas: Bitininkų g. 15, Drublionys, Širvintų r., LT-19100
Vadovas: Gedvilė Vinslauskaitė
Telefonas: +370 678 27 960
E-paštas: g.vinslauskaite@gmail.com
 
Sporto klubas "Juknaičių žirgai"
Adresas: Vengrų g. 3-10, Juknaičių k., LT - 99331, Šilutės r.
Vadovas: Gedmantas Grygelis
Telefonas: +370 655 59 644
E-paštas: g.grygelis@gmail.com

 
VŠį "Žirgų sporto lyga"
Adresas: Eduardo Andrė g. 14- 5, LT - 02232, Vilnius
Vadovas: Alvija Gražulytė
Telefonas: +370 623 11 250
E-paštas: alvija.grazulyte@gmail.com
 
Sporto klubas "Ruvita"
Adresas: Dainų g. 34 - 17, Šiauliai 
Vadovas: Tadas Jankauskas
Telefonas: +370 620 49 560
E-paštas: jsk.ruvita@gmail.com
 
UAB "Dzūkijos agrocentras"
Adresas: Šilelio g. 2, Balkasodžio km., Alytaus r.
Vadovas: Tautvydas Barštys
Telefonas: +370 685 90 996
E. paštas: info@rhr.lt
 
VšĮ "ŽMK Vilemai"
Adresas: A. Juozapavičiaus pr. 108 - 7, Kaunas
Vadovas: Zbignev Kondratovič
Telefonas: +370 602 99 688
E. paštas: kamilerav@gmail.com

 
VšĮ "Horseshow LT"
Adresas: Žirmūnų g. 57-50, Vilnius, LT - 09110
Vadovas: Marijonas Raila
Telefonas: +370 633 89 393
E. paštas: marijonas.raila@gmail.com
 
VšĮ "Druskininkų jojimo sporto klubas"
Adresas: Bitininkų g. 2B-18, Vilnius, LT - 08310
Vadovas: Rimvydas Žagunis
Telefonas: +370 698 89 993
E.paštas: rimvydostatybos@gmail.com
 
VšĮ "Equi LT"
Adresas: Parko g. 78, Ramučiai, Kauno r., LT - 54464
Vadovas: Miglė Golubkevičiūtė
Telefonas: +370 661 94 495
E.paštas: m.golubkeviciute@gmail.com
 
VšĮ "Girniukas"
Adresas: Gervėnų g. 21, Skaudvilių k, Šiaulių r. LT - 80206
Vadovas: Deividas Petkus
Telefonas: +370 687 21 841
E.paštas: girniukaskurtuvenai@gmail.com
 
Virginijaus Ramanausko ūkis
Adresas: P. Avižonio g. 1, Žagarė, Joniškio r. LT - 84323
Vadovas: Virginijus Ramanauskas
Telefonas: +370 615 46 953
E.paštas: ramvirgis@gmail.com
 
Asociacija "Tautinių žirgai"
Adresas: Kudgalių g. 15, Tautinių k., Meškuičių sen., Šiaulių r.
Vadovas: Greta Bataitienė
Telefonas: +370 682 97 777
E.paštas: tautiniuzirgai@gmail.com
 
Asociacija "Horsburg"
Adresas: Senasis Ukmergės Kelias 300, Vilniaus r. sav., LT - 14247 
Vadovas: Rugilė Sudonytė
Telefonas: +370 637 29 411
E.paštas: info@horsburg.com

 
Stanislovo Zakarevičiaus ūkis "Pilaitės žirgynas"
Adresas: Joninių g. 11, Gineitiškės, Vilniaus r. sav.
Vadovas: Jelena Zakarevičienė
Telefonas: +370 606 73 111
E. paštas: horses1home@gmail.com