Lietuvos žirginio sporto federacija

LŽSF

     

APIE LŽSF

Lietuvos šiuolaikinio jojimo sporto pradininkė yra mūsų kariuomenė, jos kavalerija. 1925-1932 m. visas sportas buvo organizuojamas kavalerijos štabo. 1932 m. šalies vyriausybė vadovauti visam sportui įkūrė Kūno Kultūros Rūmus (KKR)...

      

 LŽSF ĮSTATAI 

Asociacijos pavadinimas – Lietuvos žirginio sporto federacija. Lietuvos žirginio sporto federacija (toliau tekste – Federacija arba LŽSF) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma ...

LŽSF NARIAI

Lietuvos žirginio sporto federacijos nariais gali būti teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotos sporto organizacijos ( bet kokios teisinės formos juridiniai asmenys, jų padaliniai ir kiti asmenys ar bendrijos, atitinkančios sporto organizacijos požymius, numatytus ...

        

STRUKTŪRA IR KONKTAKTAI