Lietuvos žirginio sporto federacija

Raitelio licencijos užsakymo forma

Visi raiteliai, dalyvaujantys į LŽSF metinį kalendorių įtrauktose varžybose, privalo turėti nacionalinę raitelio licenciją.

Raitelio licencija galioja einamųjų metų laikotarpyje.

Rinkdamasis licencijos tipą, raitelis tuo pačiu patvirtina, kad yra susipažinęs su LŽSF ir FEI taisyklėmis ir nuostatais, apibrėžiančiais raitelių amžiaus ribas ir galimybes dalyvauti įvairių grupių varžybose. Rinkdamasis bet kurios Mėgėjų grupės licencijos tipą, raitelis tuo pačiu patvirtina, kad yra susipažinęs su Mėgėjo statuso apibrėžimu, ir atitinka šiam raitelio tipui keliamus reikalavimus. Kitu atveju, raitelis supranta, kad už melagingos informacijos pateikimą gali būti sustabdyta jo galimybė dalyvauti varžybose.