Lietuvos žirginio sporto federacija

2023-09-06

 

FORCE MAJEURE!
Apgailestaudami pranešame, jog sunkvežimis, gabenęs laikinus gardus iš Estijos pateko į didžiulį auto įvykį. Sunkvežimis ir gardai apgadinti taip, jog užtikrinti žirgų laikymo laikinuose garduose iki varžybų pradžios neturime jokių galimybių. Buvo mestos visos pastangos gauti laikinus gardus iš kitų tiekėjų, tačiau per tokį trumpą laiką to padaryti nėra įmanoma.
Labai gaila, tačiau šio savaitgalio „Lietuvos federacijos taurė‘23“ Harmony park‘e yra ATŠAUKIAMA ir bus vykdoma rugsėjo 22-24d. „Audruvio“ sporto bazėje.
Pinigai už gardų rezervacijas bus gražinti arba perkelti į “Audruvis” sporto bazėje vyksiančias varžybas. Kilus klausimams galite kreiptis el. paštu: info@equestrian.lt 
FORCE MAJEURE!
We are very sorry to inform you that the truck transporting temporary boxes from Estonia was involved in a major car accident. The truck and all temporary stables constructions are so damaged that we have no possibility to ensure to keep horses in the temporary stables until the start of the competition. Every effort has been made to obtain temporary stables from other suppliers, but this is not possible on such short notice.
We are deeply sorry, but this weekend's Lithuanian Federation Cup 23 in Harmony Park is CANCELED and will be held on September 22-24. at the "Audruvio" sports base.
Reservation fees will be refunded or transferred to the upcoming competitions at the 'Audruvis' sport base. If you have any questions, please contact us via email at: info@equestrian.lt