Lietuvos žirginio sporto federacija

Netektis žirginio sporto bendruomenei

2018-02-22

Lietuvos žirginio sporto bendruomenė neteko ilgametės žirgų augintojos, mylėtojos, puoselėtojos - Viktorijos Navickienės.

Lietuvos žirginio sporto federacija reiškia nuoširdžią užuojautą V. Navickienės šeimai ir artimiesiems.

Viktorija Navickienė bus pašarvota vasario 23 d. (penktadienį) 16:00 val. laidojimo namuose "Amžinybė", adresu - Dzūkų g. 101A, Vilnius.

Laidotuvės - vasario 24 d. (šeštadienį) 13:00 val.