Lietuvos žirginio sporto federacija

Anapilin iškeliavo Vytautas Urbonavičius

2018-01-11

Anapilin iškeliavo ilgametis raitelis, žirgų augintojas ir treneris - Vytautas Urbonavičius (1958-2018). 

Lietuvos žirginio sporto federacija reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

V. Urbonavičius bus šarvojamas 2018 01 11 Šviesos g. 1, Stoniškių km.

Urna išnešama 2018 01 12 12:00 val. Laidojamas Rukų kapinėse.

Šv. Mišios Rukų bažnyčioje 2018 01 12 13:00 val.