Lietuvos žirginio sporto federacija

Atviras Lietuvos jojimo trikovės čempionatas

                                            

                                                  Lietuvos trikovės čempionatų
                                                                  Reglamentas

I. Bendrosios nuostatos

Lietuvos Jojimo Trikovės Čempionatas – vykdomas vadovaujantis Nacionalinės jojimo trikovės federacijos valdybos patvirtintomis varžybų taisyklėmis.

Lietuvos Jojimo Trikovės Čempionatas – tai 3-jų dienų trikovės varžybos, kuriose išjodinėjimo, kroso ir konkūrų rungtys vykdomos šiuo eiliškumu 3 dienas: išjodinėjimo rungtis, krosas, konkūrai. Šiame trikovės formate kroso distancijos ilgis ir judėjimo greitis turi atitikti CCI reikalavimus.Šiame formate privalomi 2 veterinariniai žirgų patikrinimai, kurių antrasis turi būti trečią dieną prieš konkūrų rungtį.

Tikslas: išsiaiškinti geriausius šios jojimo rungties Lietuvos raitelius. Čempionatas gali būti
vykdomas išimtinai organizatoriaus - Lietuvos Žirginio sporto sąjungos arba jos
pavedimu ir privalo atitikti patvirtintus reikalavimus.

II. Lietuvos Jojimo Trikovės čempionato vykdymo reikalavimai

1.    Greitoji medicininė pagalba ( visų varžybų metu ).

2.    Pasirūpinti vienkartiniu VMVT leidimu organizuoti gyvūnų sporto varžybas.

3.    Visų varžybų metu būtinas budintis vet.gydytojas.

4.    Pasirūpinti žirgų transporto parkavimo vieta.

5.    Pasirūpinti žiūrovų ir dalyvių sauga (privalomas varžybinių aikščių aptvėrimas)

6.    Paruošti konkūro maršrutui tvarkingą kliūčių komplektą.

7.    Pasirūpinti, kad aikštėje maršruto dizainerio žinioje būtų pag.darbuotojų.

8.    Paruošti maniežinę ir konkūrinę aikštę, kroso trasą.

9.    Sudaryti saugias sąlygas žirgų perėjimui iš gardo (arklidės) iki apšilimo aikštės ir iki varžybinės aikštės (saugūs keliai).

10.  Sudaryti tinkamas sąlygas žirgų apšilimui.

11.  Būtini biotualetai varžybų dalyviams ir žiūrovams.

12.  Pasirūpinti, kad būtų bent vienas maitinimo punktas.

13.  Paruošti teisėjams darbo vietą: darbo stalai, kėdės, apsauga nuo saulės, lietaus ir vėjo, elektros tiekimas 220V . Patalpa arba vieta turi būti atskirta nuo žiūrovų.

14.  Pasirūpinti varžybų įgarsinimu.

15.  Organizuoti nugalėtojų bei prizininkų apdovanojimą.

16.  Skirti atsakingą asmenį mokesčių surinkimui.

17.  Teisėjus, stiuardus, maršrutų dizainerį organizatorius renkasi iš LŽSS patvirtinto sąrašo.

18.  Vykdant čempionatus, būtinas laikmatis

19.  Varžybų organizatoriai privalo paskelbti apie rengiamų varžybų lygius, formatą ir kitus reikalavimus ne mažiau kaip prieš keturias savaites iki varžybų.

III. Lietuvos Jojimo Trikovės čempionato finalo vykdymo reikalavimai

20.  Varžybos vykdomos  tik bazėse kur konkūrinė aikštė ne mažesnė 2500 kv. m  dydžio, maniežinė – 20 x 60 m.

21.  Aikštė - gruntas turi būti specialus įrengtas arba lygi veja,  leidžiantis saugiai žirgų ir raitelių sveikatai vykdyti varžybas, tvarkingos kliūtys ( turi būti ir kliūčių komplektas ir laikikliai, atitinkantys FEI reikalavimus), aikštės papuošimams naudojami žali ir žydintys augalai (dirbtiniai arba natūralūs), galimybę aprūpinti gardais, geros sąlygos apšilimui, išpildyti visus saugumo reikalavimus, pagal jau turimą saugumo reglamentą, kuris skelbia, kad žirginio sporto varžybų organizatoriai privalo:

      21.1. Bet kokių žirginio sporto varžybų vietoje aptverti varžybų ir treniruočių aikštes tvorelėmis (tvorelių viršus negali turėti aštrių kampų ir išsikišimų), kurios atliktų ne tik dekoratyvinį vaidmenį, bet ir užtikrintų žiūrovų bei dalyvių ir jų žirgų abipusį saugumą.

      21.2. Apsauginėmis juostomis ar kitokiomis priemonėmis atskirti žirgų judėjimo srautus nuo transporto bei žiūrovų judėjimo srautų.

      21.3  Kelių ar automagistralių kirtimo vietose (turima omenyje žirgų judėjimo srautai) įrengti pralaidumo postus, esant būtinybei - pasitelkti policiją.

      21.4  Užtikrinti, kad varžybų vietoje nuolat budėtų greitosios medicininės pagalbos ekipažas.

      21.5 . Užtikrinti, kad varžybų metu nuolat budėtų licencijuotas vet.gydytojas ir prireikus galėtų suteikti skubią ir kvalifikuotą veterinarinę pagalbą žirgams.

      21.6. Numatyti ir pažymėti atskiras specialias erdves žirgų transporto ir individualaus transporto stovėjimo aikšteles.

      21.7. Pasirūpinti, kad būtų įrengtas pakankamas kiekis biotualetų.

      21.8. Pasirūpinti, kad būtų pastatyta šiukšliadėžių ir konteinerių  buitinėms atliekoms mesti.

      21.9. Užtikrinti, kad varžybų vietoje šunys būtų vedžiojami laikantis taisyklių(prisegti prie pavadžio ir su antsnukiais).

      21.10. Užtikrinti, kad vandens griovio vėliavėlių laikikliai iš šuolio užbaigimo pusės būtų iš medžiagos, kuri nebyra į aštrias nuolaužas, o pačios vėliavėlės turi būti be aštrių dalių ir kampų.

      21.11. Užtikrinti, kad apšilimo ir varžybų aikštėse, kroso trasoje būtų griežtai laikomasi specialiosiose jojimo rungčių taisyklėse (FEI Reglamentai) numatytų saugumo taisyklių.

       21.12. Zonų aptvėrimai, apsauga žiūrovams. Pakankamai geros sąlygos žiūrovams stebėti varžybines aikštes  ir transporto priemonių pastatymo sprendimas.

       21.13. Pakankamai vietos sustatyti ir  saugiai elgtis su žirgų transportu (kad nebūtų prielaidų žirgų susižalojimui, dėl netinkamo transporto sustatymo). Žirgų transportas ir visas judėjimas turi būti atskirtas nuo žiūrovų transporto ir pačių žiūrovų srautų, nuo pravažiuojančio pašalinio transporto -toks judėjimas iš vis turi būti uždarytas - jei kitaip neįmanoma .
        21.14. Finalo organizatorius turi tinkamai išreklamuoti renginį, tinkamai pasiruošti prizus ir pačią apdovanojimo procedūrą. Jei yra galimybe pasikviesti žurnalistus ir TV.
        21.15. Čempionatuose būtini stiuartai, prižiūrintys tvarką apšilimo aikštėse ir reguliuojantys sportininkų srautus, o taip pat apdovanojimo ceremoniją.

        21.16. Apsauga čempionato metu iki žirgų išvykimo nuostatuose  nurodytos valandos.

          21.17. Privalomas vanduo žirgų girdymui ir vieta žirgų prausimui.

 

__________________________________________________________